Ważne terminy dla przedsiębiorców – 08.07.2019

  • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za czerwiec 2019 r.,
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2019 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop,
  • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w czerwcu 2019 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.