Ważne terminy dla przedsiębiorców – 17.06.2019

  • wpłata składek ZUS za maj 2019 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2019 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej