Ważne terminy dla przedsiębiorców – 21.06.2019

Przedsiębiorco! Pamiętaj, że dnia 21.06.2019 należy dokonać poniższych wpłat za maj 2019 r. :

  • miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych,
  • pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy,
  • przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof,
  • na PFRON.