Ważne terminy dla przedsiębiorców – 25.06.2019

  • wpłata podatku VAT za maj 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7VAT-8VAT-9MVAT-12,
  • wpłata podatku akcyzowego za maj 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego,
  • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za maj 2019 r.,
  • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za maj 2019 r.,
  • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2019 r.,
  • złożenie JPK_VAT za maj 2019 r.,
  • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2019 r.,
  • do końca czerwca 2019 r. ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r. w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym.