Ważne terminy dla przedsiębiorców – 25.07.2019

  • wpłata podatku VAT za czerwiec 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7VAT-8VAT-9MVAT-12
  • wpłata podatku VAT za II kwartał 2019 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
  • wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2019 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
  • złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec 2019 r.
  • złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za czerwiec 2019 r.
  • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec 2019 r.
  • złożenie JPK_VAT za czerwiec 2019 r.
  • przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec 2019 r.