Ważne terminy dla przedsiębiorców – 31.07.2019

  • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za czerwiec 2019 r.