Zmiany w podatku VAT w 2018 roku

Rok 2018 niesie ze sobą nowe zasady podatkowe. Jakich zmian w podatku VAT można się spodziewać? Czy poniesiemy dodatkowe koszty? Jakie nowe obowiązki wiążą się ze zmianami? Jakie ułatwienia weszły w życie? Na wszystkie te pytanie postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Od 2018 roku przedsiębiorcy nie muszą płacić oddzielnie składek NFZ i ZUS. Zmian dokonano także w zasadach opłacania zaliczek PIT. Jeśli nie chcecie zostać zaskoczeni. Poniżej streściliśmy zmiany, które warto sprawdzić, aby nie dać zaskoczyć się rządowym reformom.

1. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych wzrasta do 10,000 zł

W roku 2018 znacznym uproszczeniem będzie możliwość jednorazowej amortyzacji do 10,000 zł, a nie jak to miało miejsce dotychczas do 3,500 zł. Dzięki temu zaliczenie wydatku rzędu 9,000 zł do kosztów uzyskania przychodów nie będzie wymagało od nas kilku miesięcznej amortyzacji.

2. Wzrosła kwota wolna od podatku 2018

Dodatkowe 2,400 zł bo o tyle wzrosła kwota wolne od podatku z 6,600 zł do 8,000 zł (UWAGA! Dotyczy podatników, którzy zarabiają najmniej w skali podatkowej). Oznacza to, że największą korzyść odnieść mogą osoby, z niewielkimi dochodami m.in.: z rent, emerytur, umów zlecenia lub osoby nie zatrudnione na pełny etat.

3. Wzrost płacy minimalnej w 2018

Płaca minimalna została zwiększona w ramach zmian wchodzących w życie od tego roku. Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie oraz na samozatrudnieniu gwarantuje zarobek na poziomie 2,100 zł brutto, co w przeliczeniu na godzinę pracy oznacza 13.70 zł. Zarobki osób zatrudnionych na umowę o pracę nie powinny zarabiać mniej niż 2,100 zł brutto.

4. Modyfikacje w składkach ZUS

W 2018 roku wystarczy wykonać 1 przelew na swój indywidualny numer rachunku składkowego, a nie trzy czy cztery w celu opłacenia składek za ubezpieczenie. Styczniowe składki za grudzień 2017 opłacamy już na nowych zasadach. Zlikwidowane zostaną stare konta oraz limit przychodów, do którego odprowadzane były wcześniej składki ZUS. Należy podkreślić, że od 2018 roku składki ZUS odprowadzamy od całości przychodów.

5. Nieobowiązkowe zaliczki PIT

Dzięki nowelizacji ustawy o podatku dochodowym zaliczka na PIT obowiązkowa będzie dopiero w momencie, gdy osiągnie kwotę 1,000 zł. Zmiana ta jedynie odsunie płatność w czasie, aniżeli sprawi, że osoby prowadzące działalność gospodarczą zaoszczędzą. Jest to jednak rozwiązanie dobrowolne a nie obowiązkowe.

6. JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny – dlaczego i w jakim celu?

Jednolity Plik Kontrolny pozwala na łatwiejszą identyfikację oszustów podatkowych. W Jednolitym Pliku Kontrolnym znajdują się najważniejsze księgi podatkowe, dowody księgowe, księgi przychodów i rozchodów, ewidencje przychodów, ewidencje zakupu i sprzedaży oraz faktury VAT. JPK zwiększa szansę na ściągalność podatków oraz poprawienie wzajemnych stosunków między przedsiębiorcami, a urzędnikami kontroli skarbowej

Mikro-przedsiębiorstwa mają obowiązek przekazywania danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego począwszy od pierwszego stycznia 2018 roku. Bez względu czy rozliczamy się w cyklu miesięcznym czy kwartalnym, obowiązkowo każdy podatnik VAT musi szczegółowo raportować transakcje objęte VAT-em do Urzędu Skarbowego raz na miesiąc.

7. Podatek od najmu

Od przychodów poniżej 100,000 zł podatnicy nadal zapłacimy 8.5% ryczałtu, tak jak dotychczas. Każda złotówka zarobiona ponad kwotę 100,000 zł opodatkowana będzie ryczałtem w wysokości 12.5%.

Kwota przychodu  Do 2017 roku  Od 2018 roku
Do 100,000 zł 8,5 %  8,5 %
Od 100.001 zł  8,5 % 12,5 %

8. Większość autorów/twórcy bez kosztów autorskich w 2018 roku

Znowelizowana wersja ustawy PIT oznacza, że koszty 50% obowiązywać będą wyłącznie do działalności twórczej:

 • muzyki;
 • fotografii;
 • programów komputerowych;
 • literatury pięknej;
 • sztuk plastycznych;
 • dziennikarstwa i publicystyki;
 • badawczo-rozwojowej i naukowo-dydaktycznej;
 • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, reżyserii estradowej i teatralnej, sztuki tanecznej oraz cyrkowej, dyrygentury, wokalistyki, kostiumologii, scenografii;
 • produkcji audio-wizualnej reżyserów, operatorów dźwięku i obrazu, montażystów, reżyserów, kaskaderów.

9. Co to jest Split payment ? Na czym polega Split payment? Dlaczego Split payment?

Split payment to mechanizm podzielonej płatności, który wejdzie w życie od 1 lipca 2018 roku dzięki nowelizacji ustawy o podatku VAT. Split payment polega na możliwości zapłacenia podatku VAT na specjalny rachunek VAT, który każdy przedsiębiorca będzie miał założony do istniejącego konta firmowego. Warto zaznaczyć, że na dany moment korzystanie z tego rozwiązania jest dobrowolne.

Rozwiązanie ma na celu pomoc w walce z wyłudzeniami VAT, a a dodatkowo pozwolić na uzyskanie określonych korzyści dla nabywcy stosującego ten mechanizm:

 • brak zastosowania sankcyjnej stawki odsetek (gdy kwota naliczonego podatku, wynika z 95% faktur, które zostały zapłacone przy użyciu mechanizmu split payment) oraz sankcyjnych stawek 30% i 100% VAT;
 • brak odpowiedzialności solidarnej nabywcy (przewidzianej dla nabywców kilku grup towarów);
 • opcja uzyskania zwrotu VAT na rachunek VAT w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia, bez dodatkowych warunków;
 • obniżenie wysokości podatku do zapłaty (wg ustalonego wzoru), w przypadku uregulowania podatku z rachunku VAT przed ustawowym terminem zapłaty.