Ewidencja ryczałtowa

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej obejmuje:
  • księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów,
  • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,
  • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
  • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata.