Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów (KPiR) obejmuje:
  • księgowanie dokumentów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
  • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata.