Rozliczenia VAT

Kompleksowe prowadzenie rozliczeń VAT obejmuje:
  • prowadzenia ewidencji VAT sprzedaży i zakupu,
  • prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz imporcie usług,
  • sporządzanie deklaracji VAT i przekazywanie ich do urzędu skarbowego.